Quản lý tài sản

Thực hiện các quyết định thông minh hơn về triển khai, sản xuất và bảo trì bằng các giải pháp Trimble để quản lý đội xe và tài sản.
Để biết danh sách đầy đủ các Giải pháp Quản lý Đội xe và tài sản Trimble, vui lòng truy cập website Trimble Civil Engineering and Construction.

Truy cập website

VisionLink

Bất kể nhu cầu vận hành nào, VisionLink có thể giúp bạn giảm chi phí và tăng hiệu suất với phần mềm quản lý đội xe và giám sát dự án tiên tiến nhất.

Tìm hiểu thêm

Hệ Thống Giám Sát Lốp TirePulse

Mill out the waves. Controlling the precise cutting depth of the mill minimizes over-cutting, creates a smoother surface and reduces the need for additional material in the re-paving process.
Tìn hiểu thêm

Hệ thống theo dõi RFID

Bạn gặp vấn đề khi theo dõi tài sản? Theo dõi và định vị thiết bị nhanh chóng và dễ dàng trong thời gian thực bằng công nghệ RFID và cập nhật thông tin tại văn phòng với Trimble Asset Manager.
Tìm hiểu thêm

Giải pháp kiểm tra Trimble

Kiểm tra thiết bị, tài sản và máy móc trong thời gian thực bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
Tìm hiểu thêm

Cổng kết nối SNM940

SNM940 giống như cổng kết nối trực tiếp để gửi và nhận thông tin quan trọng từ các bản cập nhật thiết kế tại hiện trường, sửa đổi GNSS, các thông tin truyền thông, thông tin sản xuất, và thậm chí hỗ trợ từ xa.
Tìm hiểu thêm

Cổng kết nối SNM451

Bạn hãy yên tâm, SNM451 sẽ cung cấp cho bạn tất cả các vị trí, thời gian vận hành và thông tin sử dụng bạn cần để phân bổ và giám sát từ xa năng suất máy, xe tải tại công trường và xe vận chuyển ở một mức giá hợp lý.
Tìm hiểu thêm