Hệ thống điều khiển máy Trimble giúp nhà thầu hoàn thành công việc nhanh hơn mà ít phải thực hiện lại cùng với việc kiểm tra ít hơn, giảm chi phí và cải thiện tình trạng sử dụng vật liệu. Thêm vào đó, các các giải pháp của Trimble sẽ rất nhanh hoàn được vốn cho chính nó – thường là chỉ sau 1 dự án mà thôi

Để biết danh sách đầy đủ các Giải pháp Kiểm soát Máy Trimble, vui lòng truy cập website Trimble Civil Engineering and Construction.

Truy cập website

Làm đất nhanh hơn và chính xác hơn mà không cần sử dụng cọc, giảm chi phí và cải thiện độ an toàn.

Tìm hiểu thêm

Kiểm soát lưỡi ủi tốt hơn. Tốc độ vận hành nhanh hơn. Chỉ có GCS900 với GradeMax Plus mới cho phép chất lượng bề mặt chất lượng cao hơn 35-40% với bất kỳ loại vật liệu nào.

Tìm hiểu thêm

Mang lại hiệu suất tối đa cho máy xúc.  Trimble không phải là công ty duy nhất trong lĩnh vực này, nhưng chỉ có Trimble mới là tốt nhất.

Tìm hiểu thêm

Hoàn thành san gạt với ít lượt hơn. Thi công nhanh hơn và có độ chính xác tới milimet. Với GCS900 trên máy san của bạn, bạn sẽ giữ cho chi phí ở mức tối thiểu và nhận được lợi nhuận tốt hơn.

Tìm hiểu thêm

Hệ thống Kiểm soát Trimble giúp bạn lu với hiệu suất cao hơn do đó có thể đạt được lượt lu mục tiêu và mật độ nhanh hơn với độ lèn chặt lý tưởng.

Tìm hiểu thêm