Chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm và dịch vụ độc quyền của công nghệ điều khiển thiết bị xây dựng của TRIMBLE tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ làm thế nào để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của bạn trên công trường bằng công nghệ tiên tiến nhất của TRIMBLE. Về giải pháp công trường, chúng tôi là những chuyên gia:
– Hệ thống điều khiển máy tự động
– Định vị và khảo sát công trường
– Theo dõi và kiểm soát máy móc